Loading...
K-kommunikasjon – Velkommen!2021-12-13T17:21:24+00:00
Randi Kveine
Randi Kveine

Om Randi Kveine

K-kommunikasjon

 • K-kommunikasjon siden 1996 gründer, eier og daglig leder, utøvende artist (sanger)
 • Spesialitet: Lederutvikler, ekstern og intern kommunikasjon og endringsprosesser, foredrag med sang
 • Utdanning: Cand. mag., sosionom (NKSH), pedagog og kommunikolog (Skandinavisk Institutt for Kommunikologi)
 • Erfaring: Lederutvikler, konfliktrådsleder, informasjonssjef, holdt kurs i interkommunikasjon for Kommunikasjonsforeningen gjennom mer enn 10 år, gründer, forandringspilot, utøvende artist
 • MetaChange gründer og medeier
 • Fagbokforfatter «Pårørendesjokket – GPS for alzheimer-pårørende», Solum bokvennen 2021, «Internkommunikasjon» Universitetsforlaget 2019 og «GPS for endringsledelse» Fagbokforlaget april 2016
 • 40+ års erfaring
 • Talerlisten foredragsholder på Norges største foredragsplattform  https://talerlisten.no/profil/randi-kveine/

Eneste registrerte kombinerte kommunikasjonsrådgiver OG artist i Norge! Hun har over 35 års bred erfaring fra arbeidslivet. Hun er kommunikolog. Hun er også utdannet sosionom og cand.mag. med fagene pedagogikk og samfunnspolitikk. Hun har 20 års erfaring fra offentlig virksomhet på alle forvaltningsnivå, av dette 8 år som informasjonssjef. Har kunder fra så vel næringsliv som fra offentlig sektor, universiteter og høgskoler. Er engasjert som foredragsholder og inspirator over hele landet – også internasjonalt, på internasjonal verdenskonferanse i Brasil og flere steder i Europa. Randi Kveine har drevet firma K-kommunikasjon siden 1996.

Hun har en rekke samarbeidspartnere. Da hun arbeidet som informasjonssjef arbeidet hun spesielt med utvikling av kommunikasjons- og informasjonsstrategier i store organisasjoner. Spesialområdene er kommunikasjon og forandringsarbeide, både som ren ledertrening eller som bevisstgjøringsforedrag. Designer skreddersydde lederutviklingsopplegg. Holder også rene motivasjonsforedrag med sang og levende formidling. Randi Kveine ble for 10 år siden sertifisert på advanced level i kommunikologi© ved Skandinavisk Institutt for Kommunikologi. Instituttet drives av Jorunn Sjøbakken og Truls Fleiner, studiokomfor.no Randi Kveine leverer skreddersøm, derfor har hun alltid fersk og oppgradert kompetanse. Studerte sang hos sangpedagog Torsten Föllinger i Stockholm i nærmere 15 år.

Utdannelse 2001 Kommunikolog Sertifisert på advanced level i kommunikologi© ved Scandinavian Institutt for Kommunikologi
Les om disiplinen kommunikologi©

1996 – 2010 Sangundervisning hos sangpedagog Torsten Föllinger, Stockholm

1986 Videreutdanning i veiledning av kollegaer, Norges kommunal- og sosialhøgskole

1983 Sosionom utdannet ved Norges kommunal- og sosialhøgskole, Sosiallinjen

1979 Mellomfag i pedagogisk utviklingsarbeid, Oppland distriktshøgskole (ODH)

1978 Kurs i fagmetodikk, ODH 1978 Grunnfag i Samfunnspolitikk og offentlig forvaltning og administrasjon ODH

1977 Examen artium, samfunnslinje 2-årig voksengymnas på kveldstid

2007 – 2008 Partner og styremedlem i MarkedsTeam AS

1996 – d.d. Selvstendig næringsdrivende, har grunnlagt og driver firma K-kommunikasjon

1993 – 1996 Informasjonssjef hos Skolesjefen i Oslo kommune

1988 – 1993 Opplærings- og informasjonsleder i Bjerke bydel, Oslo kommune

1987 Opplæringsleder/pedagog ved Oslo kommunes desentraliseringsprosjekt for helse- og sosialtjenester

1986 – 1987 Konfliktråd for unge lovbrytere i Oslo, konfliktrådsleder

1983 – 1986 Furuset helse- og sosialsenter, sosionom 1980 Lillehammer yrkesskole, pedagogisk arbeid

1972 – 1975 Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen, Juel-komiteen, underlagt Kommunaldepartementet, kontorfullmektig

1970 – 1975 Kommunal- og arbeidsdepartementet, kontoransatt

1972 Norsk tjenestemannslag, vikariat kontoransatt

K-kommunikasjon
Randi Kveine
Kommunikasjonsrådgiver og artist

Mobil: +47 90 01 04 14
Epost: k-komm@online.no

Foredragsholder i kjent positur
Foredragsholder i kjent positur
Gisle Erlien
Gisle Erlien

Om Gisle Erlien

Links konsept

 • Links konsept – gründer, eier og daglig leder
 • Spesialitet Kurs og foredrag innen bevaring og byutvikling, pårørendekunnskap og -samarbeid, endringsledelse
 • Utdanning Arkitekt (NTNU), Master of Arts in Urbanism (AHO), spesialist i Urban Conservation (UNESCO/ICCROM) og kommunikolog (Skandinavisk institutt for kommunikologi)
 • Erfaring Arkitekt, leder, foreleser, kursholder, utøvende artist
 • Fagbokforfatter «Pårørendesjokket – GPS for alzheimer-pårørende» Solum bokvennen 2021,
 • Talerlisten foredragsholder på Norges største talerplattform https://talerlisten.no/foredragsholdere/?search=Gisle+Erlien
 • Utøvende artist – sanger og gitarist

Han har lang erfaring fra en rekke roller innen byutvikling, bevaring og annet arkitektarbeid. Over 20 års erfaring fra ledelse i offentlig virksomhet, både innen forvaltning og i statsbedrift. Har ledet fagutviklingsarbeid både nasjonalt og internasjonalt, holdt foredrag i en rekke land og skrevet flere fagartikler knyttet til bymiljø og bevaring/forvaltning.

2004: Kommunikolog, sertifisert på advanced level i kommunikologi© hos Skandinavisk institutt for kommunikologi

2003 Spesialisttrening i Integrated Territorial and Urban Conservation, ICCROM (Unescos studiesenter i Roma)

1999 Master of Arts in Urbanism, deltidsstudie ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (AHO), avhandling med analyse og evaluering av kvalitetsstyringen av arkitektur og landskap under utbyggingen av Gardermoen

1976 Arkitekt med diplomoppgave i bygningsvern, Norges tekniske høyskole, nå NTNU

1971: Examen Artium, reallinjen ved Berg gymnas, Oslo

2017-d.d.: Fagbokforfatter og kurs- og foredragsholder sammen med Randi Kveine

2008-2017: Avdelingsdirektør og sjefsarkitekt i Statsbygg i henholdsvis utviklingsavdelingen og faglig ressurssenter

1999-2008: Seksjonssjef hos Riksantikvaren, seksjon for by- og tettstedsutvikling

1995-1999: Seksjonssjef oversiktsplanlegging i Oslo lufthavn AS, knyttet til utbyggingen av Gardermoen til hovedflyplass

1989-1994: Vekselvis overarkitekt og seksjonsleder ved Oslo byplankontor, senere Plan- og bygningsetaten

1986-1989: Leder for arealplanlegging, Vefsn kommune

1985: Avdelingsarkitekt, Trondheim byplankontor

1977-1984: Arkitekt hos MNSL Rolf Dalen, Mosjøen

1976-1977: Arkitekt hos MNAL Ola Steen, Trondheim

Links konsept
Gisle Erlien
Arkitekt, fagbokforfatter og artist

Mobil: +47 97 71 03 13
Epost: gisle.erlien@k-kommunikasjon.no

Fagbøker

PÅRØRENDESJOKKET – GPS for alzheimer-pårørende

«Pårørendesjokket» er en praktisk og «matnyttig» brukerbok for pårørende. Jeg leser boka som en oppskriftsbok med bruksanvisninger og som en «mental og praktisk støttekontakt». Kveine og Erlien ser pårørende inn i hvitøyet og konstaterer at «uten pårørende stopper Norge». Boka fargelegges med forståelige metataforer og poesi. Boka leverer!»

Peter Horndalsveen, overlege, hukommelsesklinikken Sanderud, Sykehuset Innlandet

«Denne boken er absolutt å anbefale til pårørende til mennesker med alle typer demens. Den har også stor overføringsverdi til helsepersonell, både på grunn av at boka er tuftet på personsentrert omsorg og at vi som helsepersonell kan få økt forståelse for de pårørendes opplevelser. Dette er og svært aktuell litteratur for de som skal ta avgjørelser og bestemmelser for framtidens demensomsorg.

Boka kan brukes som et oppslagsverk på grunn av dens struktur, men det er vanskelig å avslutte en god bok før du har fått hele historien»

Marit Sjørengen, demenskoordinator Ringsaker kommune

«Denne uka ble ekteparet Randi Kveine og Gisle Erliens bok «Pårørendesjokket – GPS for alzhimerpårørende» lansert med betydelig oppmerksomhet fra media. Oppmerksomheten er knyttet til temaet, og ikke minst nybrottsarbeidet boka representerer»

Rolf Kristiansen Akers avis Groruddalen

Internkommunikasjon

MetaChange og GPS for endringsledelse

Ønsker du hjelp til å lykkes med endringer?

 • Foredrag, kurs og seminarer basert på boka «GPS for endringsledelse»
 • Programmer for utvikling av organisasjon, ledelse og leder- og medarbeiderskap og egenledelse
 • Konsulenttjenester og produkter knyttet til analyse og tilrettelegging av endringsprosesser på organisasjons-, gruppe- og individnivå

Referanser

Nettverk og kompetansedeling er viktige stikkord for Randi Kveines virksomhet. Jeg har hatt gleden av å være i samme faglige og sosiale nettverk som Randi i mange år, og vi har både fått dele og videreutvikle vår kompetanse sammen og delt våre kunnskaper med andre. Vi har vært kollegaer, og holdt kurs om intern kommunikasjon sammen, både for informasjonskolleger og ledere i ulike virksomheter. Randi har alltid vært nyskapende – og i forkant av utviklingen, og hun har stor evne til å skape engasjement og få andre med seg. Hun tenker og arbeider strategisk, og har bevisstgjort utallige ledere og informasjonsmedarbeidere om betydningen av kommunikasjon som strategiskvirkemiddel og et ledelsesverktøy. Randi er utrolig kreativ og tar i bruk et mangfold av undervisningsmetoder og -virkemidler som stimulerer alle sanser hos kursdeltakerne.

– Bente Erlien, Kommunikasjonsrådgiver i Telenor og lærebokforfatter

Metakompetanse = kompetanse i kompetanse. Skal jeg trene deg i å se din organisasjon utenfra?

Jeg hadde gleden av å arrangere flere kompetanseseminarer i 2003. Grunntanken var opplæring av ledere i St.Olavs Hospital, Psykisk helseverns kommunikasjonsstrategi. Dette førte imidlertid med seg mye mer: K-kommunikasjons bidrag førte til en nærmest kollektiv aha-opplevelse av at vi skal gi oss selv mer tid til alalyser og klargjøring av intensjoner. Da kommer tiltakene av seg selv. Dette har vært en prosess over tid og det er dette som er moderne kommunikasjon. Det handler om forandring. Hos oss selv og i forhold til organisasjonen.

Kjetil Monkvik, Informasjonssjef, St.Olavs Hospital Psykisk helsevern

Telenor

Vi vet mye om profilering, men vi vet det «stykkevis og delt». Randi Kveine har evnen til å sette bitene sammen, slik at vi får et annet perspektiv og en helhetlig tankegang som er nødvendig for å øke bevisstheten på dette området. God profilering er en av bedriftens sterkeste virkemidler både internt og eksternt – omdømme, kvalitet og service øker ved at medarbeiderne er stolte over egen bedrift. Etter to dagers seminar med Randi Kveine tør jeg påstå at Kundeservice på Hamar har fått en langt bedre forståelse for hvor viktig profilering er.

Markedskonsulent Gunhild Skoglund, Telenor Kundeservice

Oslo kommune, Ullern bydel

For å kommunisere godt med hverandre, trenger vi å ta i bruk både våre tanker, sanser og følelser. Randi Kveines sangbaserte foredrag tar i bruk hele spekteret. Hun stimulerer til at vi tenker gjennom hvilket budskap vi vil formidle, hvem målgruppen er, og hvordan vi skal nå fram med det vi vil si. Og hun gjør det gjennom å kombinere den strengt faglige innfallsvinkelen, med sang og musikk og utvalgte tekster fra et rikt reportuar innenfor visetradisjonen. Hun engasjerer, skaper ettertenksomhet og gjenkjennende humring, og hun stimulerer til å bringe vår kommunikasjon inn på nye baner.

HMS-rådgiver Elsie Kinberg, Oslo Kommune

Historiefortelling og metaforenes kraft ! Hvorfor og hvordan…

Randi Kveine ga medlemmene i Kommunikasjonsforeningen i Trøndelag smakebiter på hvordan historiefortelling og bruk av metaforer kan formidles i et budskap på foreningens tradisjonsrike jule- og lutefiskmøte i desember 2004. Sammen med pianist Svend Østmo holdt Randi 36 av foreningens medlemmer i sin hule hånd med å bruke kjente og kjære viser som metaforer i kommunikasjonen med oss,

Brit Hassel, Leder for Kommunikasjonsforeningen i Trøndelag

Høgskolen i Grimstad, avdeling for teknologi

Showet «God kommunikasjon starter med deg!» som du hadde for oss på Næringslivsdagen var morsomt, engasjerende, overraskende, intenst – rett og slett rosinen i pølsa ! At god kommunikasjon starter med DEG» fikk du vist til fulle. Tusen takk til deg og pianist Trond Lindheim – fra oss.

HIA, Avdeling for teknologi, Næringslivsdagen

Skatteetaten

K-kommunikasjon har gjennom åtte år vært en av våre viktigste støttespillere i vårt arbeid med å heve kompetansen på kommunikasjon- og informasjonsområdet i Skatteetaten. Randi Kveine har hatt ansvar for å lage helhetlige programmer til våre årlige samlinger for informasjonsveiledere på fylkesskattekontorene. Programmene har omfattet både faglig kompetanseheving og nettverksbygging. Randi Kveine har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne på samlingene. Hun har både gjennom sin faglige kompetanse på kommunikasjonsområdet og kreative personlighet fått i gang spennende og utviklende prosesser på samlingene – prosesser som både har ført til effektiv nettverksbygging og kompetanseutvikling. Enkeltkontorer i skatteetaten har også engasjert henne til lokale kurs, samlinger og kick-off i forbindelse med etatens omorganisering. Alt dette med svært gode evalueringer.

Birgit Foss , Skatteetaten

Salgskurs for viderekommende!

Retura AS, som er et landsdekkende selskap innen gjenvinning, har benyttet Randi Kveine for å kurse sine markedsfolk. For oss i gjenvinningsbransjen var hennes innfallsvinkler nye, utradisjonelle og forfriskende. Kort sagt: God påfyll å ha med seg i en tøff salgshverdag. Randi spesialsydde også et sangforedrag om god merkevarebygging til vår Returatopp med alle våre medarbeidere. Faglig sterkt og engasjerende.

Markedsdirektør , Retura AS

Norsk Kommunikasjonsforening, avdeling Finnmark

Norsk Kommunikasjonsforening avd. Finnmark brukte Randi Kveine som seminar- og prosessleder for sin faglige nettverksamling i forbindelse med årsmøtet i februar 2001. Kveine utfordret deltagerne på området presentasjonsteknikk og utnytting av personlige sterke sider ved denne. Videre ble deltagerne utfordret til å tenke profilering, det vil si hvordan vi er med å bygge profil for vår virksomhet. Deltagerne har fått mange nyttige tips og metoder for informasjons- og kommunikasjonsarbeidet i sitt daglige virke.

Ketil Monkvik, Informasjonsrådgiver Finnmark fylkeskommune

Sandvika Storsenter

Hva gleder du deg til? – dette var tema for Randis tema overfor 60 trøtte butikksjefer på Sandvika Storsenter en tidlig morgen i oktober. Randi Kveine snakket om energi, glede og det å ha noe å glede seg til. Hun brukte sang som ett av virkemidlene, samt et meget uttrykksfullt kroppsspråk! Dette i tillegg til et vel sammensatt foredrag basert på faglig kunnskap, krydret med små hverdagshistorier, gjorde at noen av tilhørerne faktisk gløder på vei ut av salen.

Aud Lundstad, Senterleder, Sandvika Storsenter

Eksempler på oppdrag og tilbakemeldinger

Alle oppdrag skreddersys

Helhetlig kommunikasjon

Lillehammer Kunnskapspark AS er en innovasjonsbedrift som bl.a. arbeider med innovasjon og fornyelse. Sammen med tunge nasjonale aktører har vi etablert Møteplassen for omstilling og fornyelse av offentlig sektor. Første [...]

Profesjonell engelsk

K-kommunikasjon samarbeider med engelske profesjonelle språklærere og coacher i Oxford. Det skreddersys egne opplegg for større og mindre grupper både i Oxford og i Norge. Individuelle opplegg spesialdesignes etter den [...]

Ikke så lydig som før

Med hjelp av metaforer og viser av Alf Prøysen og Trygve Hoff, vekker Randi Kveine kvinnene opp og ut av lydighetskulturen Lars Antonsen,journalist Nordlandsvis – Vi ligger en halvtime etter [...]

Tenke ungt

- Faren med å arbeide alene er å bli for egosentrisk, for opptatt av hvordan jeg gjør det selv og for lite opptatt av hvilken merverdi deltakerne på kurset får, [...]

Sceneskrekk

- Under Informasjonsdagen i april sto det endelig klart for meg at informasjonsfaget begynner å komme dit det skal være. Endelig er det mulig å kombinere kunnskap og følelser. Utfordringen [...]

Ja, takk!

Ta kontakt for tilbud!

Vi skreddersyr kurs og foredrag. Du kan også bestille fagbøker og CD-er.
Ja, takk!
Go to Top