– En toastmasterjobb det står respekt av! I dagene 15.-17.oktober 2000 møttes nærmere 500 informatører og ledere i det offentlige og private på Clarion Oslo Airport Hotel Gardermoen til storkonferansen Kommunikade 2000, arrangert av Statens informasjonstjeneste og Norsk kommunikasjonsforening. Der fikk de oppleve spennende foredragsholdere fra inn- og utland rette søkelyset mot utfordringer kommunikatører og ledere i offentlig og privat sektor står foran i et nytt årtusen. Men det ble også lagt vekt på den kulturelle og sosiale rammen rundt arrangementet. Et høydepunkt i så henseende var festmiddagen om kvelden den 16. oktober med kulinariske gleder, kulturelle innslag, tablåer og taler. Alt dette ble på en elegant og inspirerende måte ledet av kveldens toastmaster, Randi Kveine. Hun koblet alt rytmisk sammen og bandt innslagene til hverandre med egne artistiske introduksjoner, uten å dominere eller overta forestillingen. Slik skal en god toastmaster være.

Arne Simonsen Leder av styringsgruppen for Kommunikade 2000