K-kommunikasjon samarbeider med engelske profesjonelle språklærere og coacher i Oxford. Det skreddersys egne opplegg for større og mindre grupper både i Oxford og i Norge. Individuelle opplegg spesialdesignes etter den enkeltes behov. K-kommunikasjon har mange års erfaring med å lage språktreningskonsepter så vel i Oxford som i Norge. Kun de beste lærekrefter og faciliteter benyttes. Deltakere har gitt meget bra evalueringer. Randi Kveine fikk ideen til, startet og laget Informasjonsforeningens populære engelskkurs i Oxford og Norge for 15 år siden. Unn deg selv å bli mer komfortabel med internasjonal jobbing. Gi deg selv anledning til trening og ikke minst å bygge selvtillit og ordforråd nettopp på ditt eget fagfelt på engelsk. K-kommunikasjon kan sette deg i kontakt med interessante fagpersoner i Oxford, og kjenner de hyggeligste pubvertene og de beste og eldste pubene ! K-kommunikasjon samarbeider med Oxford om rene presentasjonsteknikk- og coachingkurs. Hvordan uttrykke sitt budskap på den internasjonale arena. Trening i ulike formidlingsrammer; foredrag, forhandlinger, kundepresentasjoner, salg, forestillinger osv.