Retura AS, som er et landsdekkende selskap innen gjenvinning, har benyttet Randi Kveine for å kurse sine markedsfolk. For oss i gjenvinningsbransjen var hennes innfallsvinkler nye, utradisjonelle og forfriskende. Kort sagt: God påfyll å ha med seg i en tøff salgshverdag. Randi spesialsydde også et sangforedrag om god merkevarebygging til vår Returatopp med alle våre medarbeidere. Faglig sterkt og engasjerende.

«Markedsdirektør Retura AS»