– Under Informasjonsdagen i april sto det endelig klart for meg at informasjonsfaget begynner å komme dit det skal være. Endelig er det mulig å kombinere kunnskap og følelser. Utfordringen alle som vil oppnå noe med informasjon nå står overfor, er å kunne bruke empati og relasjonsbygging på en offensiv, profilerende måte. Organisasjoner uten disse verktøyene i redskapsboden bør gjøre noe raskt, sier Kveine. Hvert eneste kurs i internkommunikasjon er en kamp for å unngå den egosentriske knipa. – Jeg må kjenne, like og identifisere meg med alle som deltar på kurset før jeg møter dem, for å gi dem noe å ta med seg videre. Jeg har sommerfugler i magen før hvert eneste kurs, og forbereder meg grundig. Forarbeidet er det samme som skuespillere og andre scenekunstnere går igjennom. Hvordan opplever deltakerne utfordringene de står overfor? Hvordan matcher jeg målgruppa? Hva har jeg å gi som de har bruk for? Jeg må prøve å bruke og være i den energien deltagerne tilfører kurset, og den er forskjellig hver gang. Samme erfaring gjør jeg også når vi er ute og synger, sier hun. Randi og mannen Gisle Erlien presenterte under FOIs landsmøtemiddag et utdrag av forestillingen «Østafor Akerselva Oslos hjerte slår», presentert gjennom lysbilder og sang.