Et sansebasert foredrag hvor Randi Kveine med musikere henvender seg til de visuelle, auditive og følelsesmessige kommunikasjonskanalene. Noen hevder vi lever i drømmesamfunnet, andre at vi lever i metaforenes tidsalder. Storytelling er blitt moderne igjen. Det er nå lov til å kombinere fakta og følelser. Interessen er stigende for de som ikke bare SNAKKER kommunikasjonsteori, men som også kombinerer teori med kreative virkemidler. K-kommunikasjon skreddersyr konsepter hvor sang og musikk er viktige ingredienser for å forstå teori og for å få tilhørerne til å kjenne etter hvordan de for eksempel har det på jobben. Kultur og kunstnerisk ytring inngår som et integrert verktøy for kommunikasjon. Kjente sanger får ofte en ny mening når de settes inn i en pedagogisk sammenheng som passer den enkelte arbeidsplass. Konseptene passer i store og små forsamlinger.