Intensjonen med artikkelen var å vise hvordan den tverrfaglige metakompetansen innen kommunikasjon og forandring; resultatet av artikkelforfatternes studier innen metadisiplinen Kommunikologi(c), kan bidra til å forbedre egen kommunikasjon og forstå andres, her med tanke på tverrfaglige prosesser. Artikkelen kan du lese i sin helhet her: Les mer: http://www.ct.ceci-br.org/novo/revista/viewarticle.php?id=9&layout=abstract