– Jeg trengte å bli bedre i engelsk. Andre hadde vel også slike behov, og da var det naturlig for meg med min markeds- og brukerlegning å ta initiativ til å lage et tilbud for flere, forteller hun. Det ble begynnelsen på engelskkursene i Informasjonsforeningens regi, som både deltakere på kurset og foreningen oppsummerer som blant de aller mest vellykkede servicetilbud de har. Siden har det blitt mange kurs fra K-kommunikasjon, som firmaet hennes heter. Randi Kveine er mye benyttet også av Forum for offentlig informasjon (FOI) og har et bredt spekter av offentlige og næringslivskunder på lista. – Åpningsreplikken min overfor næringslivskunder er gjerne: Hallo, jeg kommer fra offentlig sektor, og har noe å lære dere. Det overrasker mange, men det er sant. Informasjonsmiljøet i offentlig sektor er særlig sterkt på intern kommunikasjon. Privat sektor har til gjengjeld større styrke i offensiv profilering. Kulturforskjellene mellom de to miljøene – for det er små kulturforskjeller det først og fremst dreier seg om – er av mindre betydning i forhold til hva de to miljøene har å gi til hverandre, mener hun.