– Faren med å arbeide alene er å bli for egosentrisk, for opptatt av hvordan jeg gjør det selv og for lite opptatt av hvilken merverdi deltakerne på kurset får, understreker hun. – På et kurs for ledere i Rema 1000 tok jeg med min tjue år gamle sønn for å evaluere innsatsen min. Han gjorde en utmerket jobb, og stilte med seks tettskrevne der etter kurset. Nådeløs på noen punkter, rosende og positivt overrasket på andre: «Der imponerte du meg, mamma». Det var mye å lære av det. I tillegg til internkommunikasjon legger Kveine nå siste hånd på kursopplegg for hvordan kreativiteten i informasjonsarbeidet kan utvikles. Et annet skal fortelle om å sette igang en informasjonsoffensiv. Nok et nytt tema er hvordan det er mulig å kombinere organisasjonsprofilen og indvividuell faglig og personlig profil. – Finnes det universelle metoder og trekk som er uavhengig av språk- og kultur? spør hun nå, tilbake fra en kursuke i Russland. Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund inviterte henne til å holde kurs for russiske fagforeningsledere, med en helt annen kommunikasjons- og organisasjonskultur enn i Norge. Finnes det universelle metoder, finner hun dem nok.